Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011


Εξοικονόμηση νερού μέσω του ευρωπαϊκού έργου DESIRAS

Εγκρίθηκε και άρχισε να υλοποιείται μέσα στον Ιανουάριο 2011 το έργο με τίτλο «DESIRAS» - «Addressing Desertification by Efficient Irrigation in Agriculture», το οποίο έχει διάρκεια 15 μήνες.

Εντός των πλαισίων του προγράμματος «European Water Stewardship», το έργο DESIRAS  εφαρμόζεται η πιλοτική δοκιμή μιας καινοτομικής τεχνολογίας η οποία  ελαχιστοποιεί τη συχνότητα άρδευσης, μέσα από την αναγνώριση του χρόνου και της ποσότητας άρδευσης που είναι καταλληλότερα για τις φυτείες.

Σε δεύτερο επίπεδο, ελαχιστοποιεί τη συχνότητα χρήσης ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων παρουσιάζοντας υπό ποιες συνθήκες είναι πιθανότερο να υπάρξουν προσβολές από έντομα και ασθένειες. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνει τη μείωση της χρήσης νερού (μέχρι και 45%), καθώς και της μόλυνσης των υδάτων. Επιπλέον, η πιλοτική δοκιμή ελέγχει πιο ολιστικές προσεγγίσεις, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα γεωργικά συστήματα.

Πρόσφατα έλαβε χώρα η συνάντηση αξιολόγησης του έργου στην πόλη Εστέπα της Ισπανίας  με τη συμμετοχή των εταίρων του προγράμματος.

Οι τεχνολογίες του προγράμματος έχουν εφαρμοστούν πιλοτικά σε δύο καλλιέργειες στην Κύπρο και σε μια στην Ισπανία. Με βάση το γεγονός ότι ο γεωργικός τομέας χρησιμοποιεί στην Ισπανία το 80% των διαθέσιμων υδάτινων πόρων (87% του οποίου για άρδευση) και αντίστοιχα το 63% (93% του οποίου για άρδευση), στην Κύπρο τα δυνητικά οφέλη από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών προδιαγράφονται τεράστια, εν όψει και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (Water framework Directive). Το έργο προνοεί τη διοργάνωση εκτεταμένων εκδηλώσεων ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του προς ομάδες ενδιαφέροντος στις χώρες των εταίρων και ευρύτερα σε διεθνές επίπεδο.

Πέραν του συντονιστή εταίρου (European Water Partnership), το κονσόρτσιουμ απαρτίζεται από τους εξής εταίρους:
- Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου
- Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ
- Dacom ltd, Ολλανδία
- Plataforma Robles, Ισπανία (Ελαιοκαλλιέργειες)
- Οικοζωή Βιοκαλλιέργειες Λτδ της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου(Βιολογικές Πατατοκαλλιέργειες κ.α.)
- Arissandra Cosmetics ltd (Βιολογικά Αρωματικά φυτά)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου