Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Διοργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Κρήτη στα πλαίσια του Καθεστώτος χρηματοδότησης 1.3

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Διοργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Κρήτη στα πλαίσια του Καθεστώτος χρηματοδότησης 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20
Αγαπητέ βιοκαλλιεργητή,
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών χρηματοδοτεί μέσω της προκήρυξης του καθεστώτος 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» την μετάβαση βιοκαλλιεργητών στο εξωτερικό για εκπαιδευτικό ταξίδι. Ο Σύνδεσμος μας έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει το καθεστώς χρηματοδότησης και να συντονίσει την υποβολή αίτησης για μετάβαση στην Κρήτη σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη συνεργασία Κρητικών βιοκαλλιεργητών και της εταιρείας Φιλαγροτική Συμβουλευτική Λτδ η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό του ταξιδιού και την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης μας.
Λεπτομέρειες ταξιδιού
Ενδεικτική περίοδος εκπαιδευτικού ταξιδιού: Ιανουάριος 2018
Συνολικός αριθμός ημερών: 8
Πρόγραμμα επίσκεψης: θα σας αποσταλεί εντός 7 ημερών
Χορηγία: 100% -  ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο του ποσού που του αναλογεί και θα το εισπράξει πίσω εντός τριών μηνών από την ημερομηνία επιστροφής
Δικαίωμα συμμετοχής: Μόνο 1 άτομο από κάθε γεωργική εκμετάλλευση και εφόσον έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του στον Σύνδεσμο
Προτεραιότητα συμμετοχής:
Ηλικίες
·         20-40 ετών (10 μονάδες)
·         41-55 ετών 5 μονάδες
·         Άνω των 55 ετών 2 μονάδες
Κύριο επάγγελμα
·         Γεωργός/ κτηνοτρόφος με πιστοποιητικό στην Βιολογική Γεωργία- 10 μονάδες
·         άλλο 0 μονάδες
Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συνδέσμου
·         Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στις 24/11/2017 – 10 μονάδες
·         Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συνδέσμου – 5 μονάδες
·         Δραστηριοποιημένος Βιοκαλλιεργητής περάν των 10 ετών – 5μονάδες
Χρόνος υποβολής
·         μέχρι 20 Μαΐου 2017- 5 μονάδες
·         μέχρι 25 Μαΐου 2017 2 μονάδες
Επειδή για την έγκριση της χρηματοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση μέχρι 30 Μάιου 2017, παρακαλώ όπως έχουμε δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 25η Μαΐου 2017.


ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Διοργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Κρήτη στα πλαίσια του καθεστώτος χρηματοδότησης 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20
__________________________________________________________________________________

Όνομα: ……………………………………………………      Επίθετο: ………………………………………………………………….
Διεύθυνση:
Οδός: …………………………………………………..       Αριθμός ……….       Πόλη / Χωριό ………………………………..
Τ.Κ. ………
Κύριο επάγγελμα: ………………………………………………….
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω σε εκπαιδευτικό ταξίδι που πρόκειται να διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου, προκαταρτικές λεπτομέρειες του οποίου αναφέρονται πιο πάνω, και προς τούτο αποδέχομαι την αναφορά του ονόματος μου στο έντυπο αίτησης του Καθεστώτος 1.3 και επισυνάπτω τα πιο κάτω έγγραφα.
·         Αντίγραφο βεβαίωσης κοινωνικών ασφαλίσεων που αποδεικνύει το κύριο επάγγελμα
·         Αντίγραφο αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων
·         Αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής σε βιολογικό σύστημα ελέγχου ή συμβόλαιο πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
·         Αντίγραφο ταυτότητας

__________________                                                                                                _______________
Υπογραφή                                                                                                          Ημερομηνία