Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνέδριο για την εξοικονόμηση νερού

Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου και οι εταίροι του προγράμματος: «DESIRAS - Addressing Desertification by Efficient Irrigation in Agriculture», σας προσκαλούν σε ενημερωτικό συνέδριο οπού θα παρουσιαστούν:
·         Η πιλοτική δοκιμή μιας καινοτομικής τεχνολογίας η οποία  ελαχιστοποιεί τη συχνότητα άρδευσης.
·         Ελαχιστοποιεί τη συχνότητα χρήσης ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων παρουσιάζοντας υπό ποιες συνθήκες είναι πιθανότερο να υπάρξουν προσβολές από έντομα και ασθένειες
·         Επιτυγχάνει τη μείωση της χρήσης νερού (μέχρι και 45%), καθώς και της μόλυνσης των υδάτων.
Οι τεχνολογίες του προγράμματος έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε δύο καλλιέργειες στην Κύπρο και σε μια στην Ισπανία. Με βάση το γεγονός ότι ο γεωργικός τομέας χρησιμοποιεί στην Ισπανία το 80% των διαθέσιμων υδάτινων πόρων (87% του οποίου για άρδευση) και αντίστοιχα το 63% (93% του οποίου για άρδευση), στην Κύπρο τα δυνητικά οφέλη από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών προδιαγράφονται τεράστια, εν όψει και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Δημοσιογραφικής Εστίας στην Λευκωσία, στις 18 Νοεμβρίου 2011, από τις 8.30 μέχρι τις 13.00.
Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου
Ατλαντίς Συμβουλευτική Εταιρεία
                        
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Fax: 22325050
Πληροφορίες: 97770761, 99520990
Ιστοσελίδα: www.biocyprus.eu
__________________________________________________________________________________
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών στο συνέδριο για την εξοικονόμηση νερού.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dme5673a.pdf
Αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο για την εξοικονόμηση νερού.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dme5673b.pdf
___________________________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου