Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Promoting Organic Production – Enhancing Youth Employment – POPEYE

Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου συμμετέχει στο πιο πάνω πρόγραμμα και θα υλοποιήσει δράσεις από τη 1η Ιουλίου μέχρι τις 05 Ιουλίου του 2013. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας στις πιο πάνω ημερομηνίες. Τις πρώτες δύο μέρες το σεμινάριο θα είναι στα αγγλικά με αγγλόφωνο εκπαιδευτή.
Τις υπόλοιπες τρεις μέρες το σεμινάριο θα είναι στα ελληνικά.
Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι το Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου στην Περιστερώνα. Ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων μπορεί να γίνει αλλαγή του χώρου.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι αιτητές να είναι ηλικίας 16 – 25 ετών και να διαμένουν στην Κύπρο.
Η συμμετοχή προϋποθέτει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, αφού οι δύο πρώτες μέρες θα είναι στην Αγγλική.
Από το σύνολο των σαράντα συμμετεχόντων θα επιλεγούν δέκα που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο Στρασβούργο.
Για αιτητές κάτω των 18 ετών πρέπει να υπογραφεί η αίτηση και από τους γονείς.
Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα από το πρόγραμμα.
 
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο αίτησης στο σύνδεσμο που ακολουθεί.
 
 
POPEYE - YOUTH IN ACTION - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 στις 5.45μμ στο κέντρο ΟΑΣΙΣ στην Χοιροκιτία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος : Λάκης Πίγγουρας
Ο Γραμματέας: Κώστας Ησαΐας
Λευκωσία 22.08.2012
Ημερήσια Διάταξη
1. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για τις εκκρεμούσες πληρωμές από τον ΚΟΑΠ.
3. Ενημέρωση για τα μέτρα της τρέχουσας και της νέας περιόδου στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Έρευνα αγοράς για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά.
5. Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος : Λάκης Πίγγουρας
Ο Γραμματέας: Κώστας Ησαΐας
 
Λευκωσία 22.08.2012

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
________________________________________________________________________________

Organic days in Cyprus

We are frustrated, and disappointed, by the behaviour of Marco Schlüter, director of IFOAM EU and employees of  the Ministry of Agriculture engaged in Organic Farming.

They have decided to organize a conference in Cyprus named: “Organic days in Cyprus” and they have excluded our association. In other words they have excluded the 95% of Cyprus’ Organic Farmers.

Mr Marco Schlüter, and his organization can organize what they want but it is unacceptable to mention that they organize the event in cooperation with the Cyprus Organic Movement. The committee of COFA was elected and not appointed. We cannot accept anybody to represent us who was appointed as a representative of IFOAM EU in Cyprus.

Our committee will discus the case next Tuesday 21st August 2012 in order to take the proper measurers.

Οι βιοκαλλιεργητές της Κύπρου εκφράζουν την δυσαρέσκεια και την απογοήτευση τους για την συμπεριφορά του Marco Schlüter, διευθυντή του IFOAM EU και των ασχολούμενων με την βιολογική γεωργία υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας.

Έχουν αποφασίσει την διοργάνωση συνεδρίου στην Κύπρο με τίτλο: “Organic days in Cyprus” και έχουν αποκλείσει από το Συνέδριο τον Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου. Με άλλα λόγια έχουν αποκλείσει το 95% των Βιοκαλλιεργητών της Κύπρου.

Ο κύριος Marco Schlüter και η οργάνωση του μπορούν να διοργανώσουν ότι θέλουν αλλά δεν μπορούν να το παρουσιάζουν ως συνδιοργάνωση με το Κίνημα των Βιοκαλλιεργητών της Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Κύπρου έχει εκλεγεί και δεν έχει διοριστεί. Ο Σύνδεσμος μας δεν μπορεί να αποδεκτεί οποιοδήποτε να τον εκπροσωπεί που έχει διοριστεί στην θέση του εκπροσώπου του IFOAM EU.

Το Συμβούλιο του Συνδέσμου μας θα συζητήσει το θέμα την επόμενη Τρίτη 21η Αυγούστου και θα πάρει τα ανάλογα μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου